Children of vietnam

images

Nguyễn Thị Kim Anh Nguyễn Hoài Phương Nguyễn Thị Ngọc Ánh Trần Nhuận Điền Nguyễn Đức Tân
  • Trước
  • Kế tiếp

Nguyễn Thị Kim Anh

banner

Tấm lòng vàng của Ông bà Huỳnh Văn Hải

ppl

Ngày 14 tháng 11 năm 2008 vợ chồng ông bà Huỳnh Văn Hai và Thương Thị Mai, chủ nhà hàng Như ý ở tỉnh Bình Dương đã ủng hộ cho Quỹ số tiền 30,5 triệu đồng để phẫu thuật cho 3 em tại tỉnh Bến Tre. Khi biết về Quỹ từ thiện, ông bà đã trực tiếp liên hệ với Quỹ và yêu cầu được đích thân đến gặp mặt và thăm hỏi gia đình của 3 em này.

Sau chuyến đi, ông bà đã chuyển trực tiếp số tiền 30,5 triệu đồng đến tài khoản ngân hàng  của Quỹ để hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho các em

Những tin tức & sự kiện khác: