Children of vietnam

images

Nguyễn Thị Kim Anh Nguyễn Hoài Phương Nguyễn Thị Ngọc Ánh Trần Nhuận Điền Nguyễn Đức Tân
  • Trước
  • Kế tiếp

Nguyễn Thị Kim Anh

Donor

Our Donors

Nhà tài trợ

Ông Nguyễn Công Khế, Tổng Biên Tập Báo Thanh Niên kiêm Phó Chủ tịch Quỹ “Nâng Bước Tuổi Thơ” công bố tài trợ 100 triệu đồng cho Quỹ.

Xem chi tiết

Đóng vai trò là một trong những nhà sáng lập chính, Bệnh viện FV mà đại diện là Bác sĩ Jean-Marcel Guillon, Tổng Giám Đốc Bệnh viện FV kiêm Phó Chủ tịch Quỹ từ thiện tài trợ 100 triệu đồng cho Quỹ đồng thời hỗ trợ công tác họat động của Quỹ.

Xem chi tiết