Children of vietnam

images

Nguyễn Thị Kim Anh Nguyễn Hoài Phương Nguyễn Thị Ngọc Ánh Trần Nhuận Điền Nguyễn Đức Tân
  • Trước
  • Kế tiếp

Nguyễn Thị Kim Anh

Donor

Our Donors

Thông tin chi tiết

Ông Nguyễn Công Khế, Tổng Biên Tập Báo Thanh Niên kiêm Phó Chủ tịch Quỹ “Nâng Bước Tuổi Thơ” công bố tài trợ 100 triệu đồng cho Quỹ.
coporates
Báo Thanh Niên
Sự kiện Khoản đóng góp (VNĐ)
Dạ Hội Moulin Rouge 210,000,000.00
Tổng cộng = 210,000,000.00