Children of vietnam

images

Nguyễn Thị Kim Anh Nguyễn Hoài Phương Nguyễn Thị Ngọc Ánh Trần Nhuận Điền Nguyễn Đức Tân
  • Trước
  • Kế tiếp

Nguyễn Thị Kim Anh

Donor

Our Donors

Thông tin chi tiết

Đại diện của Ngân Hàng ACB đã tham dự Chương trình “Đêm Huyền Diệu Gây Quỹ từ thiện 2006” và tài trợ 20 triệu đồng cho Quỹ nhằm chung tay hỗ trợ cho những trẻ em khuyết tật.