VỀ CHÚNG TÔI

Quỹ nâng bước tuổi thơ

Quỹ từ thiện “Nâng bước tuổi thơ” giúp đỡ điều trị cho trẻ em dưới 16 tuổi có hoàn cảnh khó khăn, mắc dị tật/ hoặc thương tật có thể chữa trị bằng phẫu thuật.

Số trẻ em được trợ giúp

~ 602

Số tiền quyên góp (VND)

~ 23,7 Tỷ