Quỹ từ thiện được sáng lập và bảo trợ bởi Bệnh viện FV từ năm 2006, nhằm giúp điều trị cho trẻ em Việt Nam dưới 16 tuổi có hoàn cảnh khó khăn mắc dị tật/ thương tật có thể điều trị được bằng phẫu thuật. 

Chủ tịch kiêm Giám đốc Quỹ

Bà Nguyễn Thị Lệ Thu, Giám đốc Tiếp thị & Phát triển kinh doanh Bệnh viện FV

Phó chủ tịch

Bác sĩ Jean-Marcel Guillon, Tổng Giám Đốc Bệnh viện FV 

Thành viên

Bà Phạm Thị Thanh Mai, Giám đốc điều hành Bệnh viện FV

Quản lý tài chính

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Quản lý kế toán Công ty nội bộ Bệnh viện FV

Danh sách các bác sĩ tình nguyện

  • Giáo sư bác sĩ Mckay McKinnon (hiện đang sinh sống và làm việc tại Mỹ)
  • Giáo sư bác sĩ Stéphane Guero (hiện đang sinh sống và làm việc tại Pháp)
  • Bác sĩ Lê Trọng Phát (Bệnh viện FV)
  • Bác sĩ Nguyễn Thị Mai (Bệnh viện FV)
  • Bác sĩ Lương Ngọc Trung (Bệnh viện FV)
  • Bác sĩ Vũ Hoàng Liên (Bệnh viện FV)